top of page

New Life Church proklamerer den Nikenske trosbekjennelse som vår trosbekjennelse. Denne trosbekjennelsen kan dateres tilbake til 300-tallet, da kristne kom sammen

og skrev den formative og endelige bekjennelsen.

Nikenske trosbekjennelse har tålt tidens tann som en standard for hva kristne i alle kristne strømmer av Jesu kropp tror. Det er mer en en intellektuell sjekkliste, det

er en bekjennelse av tilbedelse som former oss, som er Guds folk, og drar oss

sammen inn til livet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

 

Den nikenske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,

født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige

Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme

levende og døde.

 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn, syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv.

                                                                               Amen!

bottom of page