top of page

Eduard and Angela, Charles and Ida, John & Katherine, Zina,

Philomena, Tobias and Camilla.

Lederskapet i New Life Church jobber som et team. Vi setter pris på et lederteam som består av forskjellige mennesker, fra forskjellige nasjoner med forskjellige kall og gaver. Lederskapet jobber aktivt sammen for å lede menigheten frem i de planene Gud har for oss. Over er teamet

som leder menigheten.

Teaching/Preaching Team

John Cardinal

John Cardinal er lederen av New Life Church og han leder menigheten sammen med sin kone Katherine. Sammen har de en lidenskap for å se mennesker oppleve Jesus på en personlig måte og å vokse åndelig. De tjener samfunnet og gynger en menighet som har sine røtter i lovsang og bibelske sannheter.

Eduard Salom

Eduard er fra Spania og er gift med Angela. Sammen har de en lidenskap for å tjene felleskapet med stor kjærlighet for mennesker. Han tjener menigheten på mange forskjellige måter. Han er en stor velsignelse for menigheten.

Tobias Jarnskjold

Tobias er fra Norge og er gift med Camilla. De er fantastiske foreldre. Han har en kjærlighet for å undervise fra bibelen på en relevant måte. Han gjør også mange andre ting i menigheten.

Ida Fernande Ubah

Ida Fernande er fra Norge. Hun er den ledende pastoren for New Life KIDs som hun leder sammen med sin mann Charles. Hun er også en del av vårt undervisnings- og forkynnerteam. Sammen deler de en lidenskap for å tjene New Life KIDs og se at barna vokser når de utforsker Guds ord på morsomme og spennende måter.

Arne Borgersen

Arne er fra Norge han er en evangelist og har vært en stor velsignelse for menigheten når han preker Guds ord. Han har et hjerte for å bygge en menighet som er Jesussentrert og rotfestet i Guds ord.

Philomena Iversen

Philomena er fra Ghana. Hun er en del av temaet som startet New Life Church i 2011. Hun har tjent menigheten på mange forskjellige måter og er nå en del av vårt forkynnerteam. Hun har lidenskap for at mennesker skal møte den Hellige Ånd og å tjene i menigheten.

Zinaida Repsiene

Zinaida er fra Latvia. Og er en salvet lovsangsleder i New Life Church, samtidig som hun også tjener menigheten på andre områder. Hun har en lidenskap for lovsang  og for å se andre møte Gud gjennom lovsang og Hans ord.

1 / 1

Please reload

bottom of page