top of page

«Barn er en av fra Herren» Salme 127.3 

Vi elsker livet barna tar med seg til New Life Church. We love the life that kids bring to New Life Church. På våre søndagsgudstjenester vil du se New Life KIDs lovsynge, be, bygge vennskap og ha det gøy. Dette er et lite innblikk i hva som skjer på søndagskolerommene i New Life.

 

Vårt oppdrag er å sammen med Den Hellige Ånd og familiene la barna utforske, oppleve og følge Jesus. Å tjene hvert barn slik at de vokser i Guds kjærlighet til dem. Vi tror at Guds ord er levende og aktivt, slik som barnearbeidet også

brude være. Bibelen burde aldri være kjedelig og lovsang burde

være gøy og aktiviserende for barna.

 

«Som piler i stridsmannens hånd er sønner en får i sin ungdom.» Salme 127. 4

Barna er sammen med menigheten under lovsangen. Etter lovsangen går barna som er 0 - 3 år til sin søndagsskole og barna fra 4 - 12  år går til sin søndagsskole.

Søndagsskole for 0 - 3

Denne gruppa starter ofte med en liten samling med sanger, en liten bibelfortelling og en bønn. Barna koser seg også meg å leke med hverandre. Forfriskninger blir servert.

Søndagsskole for 4 - 12

I denne gruppa fokuseres det på å lære om bibelen på en morsom og lærerik måte. Barna konkurrerer i små konkurranser, synger lovsang sammen, hører på Guds ord og lager kunst og håndverk. Forfriskninger blir servert.

 

Barna dine er hjertelig velkommen til oss!

 

For mer informasjon om New Life KIDs, ikke nøl med å kontakt vår KIDs leder på e-post: info@newlifechurch.no og vi vil svare deg så snart som mulig.

bottom of page