top of page

Et felleskap av tro, kjærlighet og håp

New Life Studentgrupper møtes regelmessig: en gang i måneden, en gang i uka eller annenhver uke. Vi støtter hverandre, har det gøy sammen og gjør bibelstudier sammen. Vi prøver å nå andre som ikke er i gruppa og vi ber for hverandre. Dette er en viktig del av å utvikle vårt kristne liv, når vi deler livserfaringer og vår tro sammen.

 

Disse gruppene møtes på universitetene, cafeer, restauranter og andre morsomme steder rundt om i byen. De arrangerer forskjellige sosiale aktiviteter, diskuterer forskjellige temaer og den siste prekenen. Det er et godt sted å utvikle meningsfulle vennskap og ha felleskap med hverandre.

 

Felleskap med andre i små grupper er en god måte å bygge et gudsfylt samfunn og å vokse i vår reise med Kristus. Vi har en semestersyklus, så gruppene under er for det kommende semesteret. Gruppeledere står fritt til å tilpasse møtetid og datoer, så vennligst ta kontakt med gruppelederen for oppdatert informasjon.  

 

Jesus siste instruksjon til sine etterfølgere var «Gå og gjør disipler». Som Kristi etterfølgere, er dette en livslang prosess og ikke en endestasjon. Vi er på en reise hvor vi vokser oss sterkere og går dypere inn i vår relasjon til Ham, og gruppene hjelper og veileder oss langs veien på denne reisen.

 

More info coming soon
bottom of page