top of page

 A community of faith, love & hope

Vi ser New Life Church som en levende, voksende, åndsfylt og multikulturell menighet som gjør en forskjell i vår by og vår nasjon gjennom å dele evangeliet om vår Herre Jesus Kristus, disippelgjøring, lederskapsutvikling og menighetsplanting.

Vårt mål er å være et felleskap hvor alle kan utforske og oppleve den kristne tro på et personlig nivå ved å finne ut mer om Jesus Kristus. Vårt mål er å være et sted hvor alle

kan lovsynge og ha felleskap med andre, vokse åndelig, utforske åndelige gaver og ha fremgang i Guds rike. Vi gjør dette ved å starte nye menigheter og samarbeide med

andre menigheter om å tjene vår nasjon ved å nå de som søker å kjenne Jesus, i byen

og omegn.

Vi ønsker å oppnå dette ved å være et samfunn av mennesker som:

 

   - Opplever Guds nærvær (tro): Vi ekstisterer for å tilbe Gud, ære og elske han. Vi eksisterer for å oppleve han gjennom Den Hellige Ånds nærvær og tilbedelse. Vi

eksisterer for å overgi våre liv til han gjennom å motta frelsen gjennom døden,

begravelsen og oppstandelsen av vår Herre Jesus på et personlig nivå. Å bli forvandlet gjennom troen på Ham, og å vite at gjennom han er alt mulig.

  - Vise Guds kjærlighet (kjærlighet): vi er ivrige etter å bli et samfunn hvor alle er velkomne og elsket. Vi ønsker å nå mennesker med Guds kjærlighet på alle måter slik at

de får muligheten til å virkelig kjenne Gud på en personlig måte. Vi vil utvikle en tjeners holdning for å tjene der det er behov og å bruke våre åndelige gaver for å oppmuntre

og bygge hverandre opp i kjærlighet og overgi oss i Guds fantastiske og uendelige kjærlighet.

- Utforske Guds sannhet (håp): Vi gleder oss over de uendrede, relevante og livsforvandlende lærdommene fra Guds ord, Bibelen, som kan forvandle oss, opplyse, instruere og åpenbare for oss mer om Gud, andre og oss selv. Vi er overgitt til å utforske Guds ord som bringer håp til verden. Vi vil bruke Ordet i våre liv på en måte som relaterer

til andre og derved disippelgjøre hverandre mot en modenhet i Kristus.

«Det er ingen ting som en lokal menighet når den vokser riktig. Dens skjønnhet er ubeskrivelig. Den kraft tar pusten fra deg. Dets potensiale er uendelig. Det trøster den sørgende og leger de ødelagte i samfunnet. Ingen annen organisasjon på jorda er lik kirken. Ingen ting kan sammenlignes med den.» - Bill Hybel

bottom of page